wayjeparanegriku

Just another WordPress.com site

Proposal Mabit

PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SILIWANGI-BANDUNG 2010

Nomor : 01/IV/PPL/2010
Perihal : 1. Permohonan Persetujuan kegiatan mabit
: 2. Penutupan kegiatan PPL
Lampiran : ………………………….

Kepada Yth,
Kepala Sekolah
Bapak/Ibu Guru
Wali Murid
Di Tempat

Assalamualaikum warahmatullahhiwabarokatuh

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istoqomah dalam ajaran Islam.

Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehubungan dengan momentum”Peringatan Isra, Mi’raj, kami Mahasiswa STAI Siliwangi Bandung mengadakan “ Kegiatan Mabit di SMK Mandiri, untuk membentuk Akhlakkul karimah siswa-siswi SMK Mandiri, dan mencontoh perilaku Rasulullah SAW., Khususnya untuk kita semua.

Untuk terselenggaranya acara tersebut, Kami mahasiswa STAI Siliwangi Bandung, memohon doa restu dan dukungan dari semua pihak, untuk membantu kami, agar acara berjalan dengan lancar.
Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahhiwabarokatuh.

Mengetahui:

Ketua Kelompok PPL Kepala Sekolah
STAI Siliwangi Bandung SMK Mandiri

Yayan Supiyandi Safriudin, S.Ag

Ketua Pelaksana Mabit

Bambang Sobari
PROPOSAL
A. PENDAHULUAN

Melihat arus globalisasi dan modernisasi yang semakin melunturkan ajaran-ajaran Islam saat ini, semakin banyak acara-acara televise yang kurang mendidik, ketidak seimbangan kegiatan yang bersifat umum dibandingkan kegiatan keagamaan. kami Mahasiswa STAI Siliwangi Bandung ingin mengadakan kegiatan yang memberikan pengalaman yang bersifat ruhani, dan merupakan pengembangan mental, spiritual siswa-siswi SMK Mandiri kearah yang meneladani serta mengamalkan akhlak dan suritauladan Rasulullah SAW.
Bertepatan dengan hari peringatan Isra Mi’raj, Mahasiswa PPL STAI Bandung, akan mengadakan kegiatan Mabit di lingkungan Sekolah SMK Mandiri Kota Bekasi.

B. LANDASAN
Qur’an Surah Al ahzab, ayat 21: QS 60:4
                 
21. Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

                                    •                 
4. Sesungguhnya Telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia; ketika mereka Berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan Telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya[1470]: “Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah”. (Ibrahim berkata): “Ya Tuhan kami Hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan Hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

Hadist Rasul: “Aku dilebihkan diatas para nabi dengan enam perkara, aku diberi jawami’ul kalim (puncak kefasihan) aku dimenangkan (atas musuhku), dengan rasa takut (yang diberikan kepada mereka), dihalalka bagiku rampasan perang, dan dijadikan untukku bumi sebagai alat bersuci dan tempat ibadah serta aku diutus kesegenap makhluk dan denganku ditutup para nabi.

C. TEMA ACARA

“Dengan Isra’ Mi’raj siswa dapat meneladani serta mengamalkan akhak dan suritauladan Rasulullah SAW.

D. SUSUNAN PANITIA

Ketua : Bambang Sobari
Wakil ketua ; Musfiah
Sekretaris : Siti Rohani
Bendahara : Nuriah Al-Ayatina
Seksi. Acara : Rosyidah
Seksi Dokumentasi : Ujang Muharrom
Seksi Konsumsi :Yuhana, Yulisna, Saidah

E. WAKTU PELAKSANAAN
– Acara dimulai Tanggal 15 Mei Pukul 16:00 (sore hari)
– Di Tutup Tanggal 16 pukul 07.30 (pagi)

F. TEMPAT PELAKSANAAN
– Halaman Sekolah SMK Mandiri
– Ruang Kelas SMK Mandiri

KEGIATAN MABIT

NO ACARA KEGIATAN JAM PENGISI/ PEMATERI
1 Peserta datang di SMK Mandiri (DAFTAR) 16.00-16.30
2 Pembukaan
a. Sambutan Ketua Pelaksana
b. Sambutan Pembimbing
c. Sambutan Kepala Sekolah
d. penampilan kreatifitas siswa 16.30-17.00 Sambutan-sambutan:
a. Bambang Sobari
b. Drs. H. s. Ridho, M.Pd
c. Bp. Safriudin, S. Ag.
d. Siswa-siswi SMK Mandiri
3 Istirahat 17.00-17.30
4 Persiapan Shalat Magrib dan Kultum ke 1 17.30-18.30 Ust. Fachrurrozi
5 Tadarus 18.30-19.00 Rosyidah
6 Shalat Isya dan Kultum Ke -2 19.00-19.30 Yayan Supiyandi
7 Istirahat dan Makan 19.30-20.00
8 Pembagian Kelompok 20.00-20.30 Ketua Pelaksana, Bp. Bambang Sobari.
9 Acara Inti:
– Bimbingan Akhlaq
– Meneladani suritauladan RAsullullah SAW.
– Penampilan kreatifitas siswa 20.30-23.00 Pemandu kelompok masing-masing.

Siswa-siswi SMK Mandiri
10 Berlayar ke pulau kapuk 23.00-03.00
11 Shalat tahajud dan muhasabah 03.00-04.00 Shalat tahajud dan muhasabah
12 Shalat subuh berjamaah dan kultum ke-3 04.00-05.00 Shalat subuh
13 Sarapan pagi 05.00-06.00
14 Olah raga 06.00-07.00 Pemandu kelompok
15 Upacara Penutupan 07.00-07.30 Semua peserta dan Mahasiswa dan guru pamong, kepsek, guru pembimbing

G. PERSYARATAN UNTUK SISWA
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh siswa-siswi SMK Mandiri adalah sebagai berikut:
1. Siswa diwajibkan memakai pakaian muslim/ muslimah ketika datang dan selama mengikuti acara mabit.
2. Siswa diwajibkan membawa peralatan Shalat
3. Siswa diwajibkan membawa peralatan mandi.
4. Siswa diwajibkan membawa pakaian ganti (pakaian Muslim/ Muslimah)
5. Siswa diwajibkan membawa pakaian olah raga.
6. Siswa diwajibkan membawa bekal makanan dan makanan ringan (seperti Roti dan kue yang bersifat padat untuk siswa-siswi masing-masing).
7. Siswa diwajibkan membawa sandal jepit.
8. Membawa uang saku untuk masing-masing siswa (tidak terlalu besar)

H. PEMANDU KELOMPOK
Untuk sementara kelompok dibagi menjadi sepuluh kelompok, yang dipandu oleh anggota PPL sebagai berikut:
• KELOMPOK 1 : SULISTARI & MUSFIAH
• KELOMPOK 2 : UJANG MUHARRAM & ABDUL FATAH
• KELOMPOK 3 : NURIAH AL-AYATINA & YULISNA
• KELOMPOK 4 ; UMI SALAMAH & DIANA
• KELOMPOK 5 ; SAIDAH & YUHANA
• KELOMPOK 6 ; JULFATUL MUNANWAROH & ROSYIDAH
• KELOMPOK 7 ; YULISNA & YULI YATININGSIH
• KELOMPOK 8 ; SITI ROHANI & YAYAN SUIYANDI
• KELOMPOK 9 ; ADIB MUSTOFA & FACHRURROZI
• KELOMPOK 10 ; BAMBANG SOBARI

CATATAN: PENDAFTARAN LANGSUNG KEPADA MAHASISWA SILIWANGI BANDUNG PADA TANGGAL 15 MEI 2010 SORE PUKUL 16.00- 16.30

ACARA PEMBUKAAN MABIT
PPL STAI SILIWANGI BANDUNG 2010

1. Pembukaan : MC Sulistari
2. Tilawah dan Terjemah ; Adib dan Rosyidah
3. Sambutansambutan :
– sambutan dari ketua pelaksana ; Bambang Sobari
– sambutan dari pembimbing STAI : Drs. H.Slamet Ridho
– Sambutan dari Kepala sekkolallh : BP. Safriudin, S.Ag
4. Penampilan Kreativitas Siswi-siswi SMK mandiri
5. Doa : oleh Bp. Bambang Purnomo, S.Pdi

ACARA PENUTUPAN MABIT
DAN
PENUTUPAN PPL
STAI SILIWANGI BANDUNG 2010

1. Pembukaan MC Sulistari
2. Tilawah dan Terjemah Adib dan Rosyidah
3. Sambutansambutan
– sambutan dari ketua pelaksana Bambang Sobari
– sambutan dari pembimbing STAI Drs. H.Slamet Ridho
– Sambutan dari Kepala sekkolallh BP. Safriudin, S.Ag
4. Penampilan Kreativitas Siswi-siswi SMK mandiri
5. Doa oleh Bp. Bambang Purnomo, S.Pdi

PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SILIWANGI-BANDUNG 2010

Nomor : 01/IV/PPL/2010
Perihal : 1. Permohonan Persetujuan kegiatan mabit
: 2. Penutupan kegiatan PPL
Lampiran : ………………………….

Kepada Yth,
Kepala Sekolah
Bapak/Ibu Guru
Wali Murid
Di Tempat

Assalamualaikum warahmatullahhiwabarokatuh

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istoqomah dalam ajaran Islam.

Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehubungan dengan momentum”Peringatan Isra, Mi’raj, kami Mahasiswa STAI Siliwangi Bandung mengadakan “ Kegiatan Mabit di SMK Mandiri, yang diwajibkan kepada siswa-siswi SMK MAndiri, dalam rangka membentuk Akhlakkul karimah bagi siswa-siswi SMK Mandiri, dan mencontoh perilaku Rasulullah SAW., Khususnya untuk kita semua.

Untuk terselenggaranya acara tersebut, Kami mahasiswa STAI Siliwangi Bandung, memohon doa restu dan dukungan dari semua pihak, untuk membantu berlangsungnya acara ini dengan lancar.
Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahhiwabarokatuh.

Mengetahui:

Ketua Kelompok PPL Kepala Sekolah
STAI Siliwangi Bandung SMK Mandiri

Yayan Supiyandi Safriudin, S.Ag

Ketua Pelaksana Mabit

Bambang Sobari
ACARA KEGIATAN

NO ACARA KEGIATAN JAM PENGISI/ PEMATERI
1 Peserta datang di SMK Mandiri 16.00-16.30
2 Pembukaan
a. Sambutan Ketua Pelaksana
b. Sambutan Pembimbing
c. Sambutan Kepala Sekolah
d. penampilan kreatifitas siswa 16.30-17.00 Sambutan-sambutan:
a. Bambang Sobari
b. Drs. H. s. Ridho, M.Pd
c. Bp. Safriudin, S. Ag.
d. Siswa-siswi SMK Mandiri
3 Istirahat 17.00-17.30
4 Persiapan Shalat Magrib dan Kultum ke 1 17.30-18.30 Ust. Fachrurrozi
5 Tadarus 18.30-19.00 Rosyidah
6 Shalat Isya dan Kultum Ke -2 19.00-19.30 Yayan Supiyandi
7 Istirahat dan Makan 19.30-20.00
8 Pembagian Kelompok 20.00-20.30 Ketua Pelaksana, Bp. Bambang Sobari.
9 Acara Inti:
– Bimbingan Akhlaq
– Meneladani suritauladan RAsullullah SAW.
– Penampilan kreatifitas siswa 20.30-23.00 Pemandu kelompok masing-masing.

Siswa-siswi SMK Mandiri
10 Berlayar ke pulau kapuk 23.00-03.00
11 Shalat tahajud dan muhasabah 03.00-04.00 Shalat tahajud dan muhasabah
12 Shalat subuh berjamaah dan kultum ke-3 04.00-05.00 Shalat subuh
13 Sarapan pagi 05.00-06.00
14 Olah raga 06.00-07.00 Pemandu kelompok
15 Upacara Penutupan 07.00-07.30 Semua peserta dan Mahasiswa dan guru pamong, kepsek, guru pembimbing

PERSYARATAN UNTUK SISWA

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh siswa-siswi SMK Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Siswa diwajibkan memakai pakaian muslim/ muslimah ketika datang dan selama mengikuti acara mabit.
2. Siswa diwajibkan membawa peralatan Shalat
3. Siswa diwajibkan membawa peralatan mandi.
4. Siswa diwajibkan membawa pakaian ganti (pakaian Muslim/ Muslimah)
5. Siswa diwajibkan membawa pakaian olah raga.
6. Siswa diwajibkan membawa bekal makanan dan makanan ringan (seperti Roti dan kue yang bersifat padat untuk siswa-siswi masing-masing).
7. Siswa diwajibkan membawa sandal jepit.
8. Membawa uang saku untuk masing-masing siswa (tidak terlalu besar)
IZIN ORANG TUA

Yang Bertanda tangan dibawah ini orang taua/ wali siswa-siswai dari:
Nama lengkap :
Kelas :
Alamat Rumah :
Telp :
Memberikan izin kepada nama anak tersebut diatas untuk mengikuti kegiatan MABIT yang dilaksanakan Sabtu s/d Minggu tanggal 15 s/d 16 Mei 2010 di SMK Mandiri.

Bekasi,…………….. 210
Orang Tua/ Wali Murid

( )

IZIN ORANG TUA

Yang Bertanda tangan dibawah ini orang taua/ wali siswa-siswai dari:
Nama lengkap :
Kelas :
Alamat Rumah :
Telp :
Memberikan izin kepada nama anak tersebut diatas untuk mengikuti kegiatan MABIT yang dilaksanakan Sabtu s/d Minggu tanggal 15 s/d 16 Mei 2010 di SMK Mandiri.

Bekasi,…………….. 210
Orang Tua/ Wali Murid

( )

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SILIWANGI- GANDUNG

Nomor :01/ STAI SILIWANGI/I/2010
Lampiran :
Hal : Permohonan membuka acara Mabit

YTH,
Bapak. Safriudin,S.Ag.
Di tempat

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Salam takzim kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Guru selalu dalam lingdungan Allah SWT. Amin.

Selanjutnya sehubungan kegiatan Mabit Sekolah SMK Mandiri Kota Bekasi yang akan dilaksanakan:

Hari : Sabtu pukul 16.00 WIB
Ttanggal : 15 Mei 2010.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu guru untuk mengisi kegiatan mabit dengan jadual terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Bekasi, 8 Mei 2010
Panitia Pelaksana Mabit:

Bambang Sobari

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SILIWANGI- GANDUNG

Nomor :01/ STAI SILIWANGI/I/2010
Lampiran :
Hal : Undangan Menghadiri acara Mabit

YTH,
Bapak/ Ibu Guru……………………………..
Di tempat

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Salam takzim kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Guru selalu dalam lingdungan Allah SWT. Amin.

Selanjutnya sehubungan kegiatan Mabit Sekolah SMK Mandiri Kota Bekasi yang akan dilaksanakan:

Hari : Sabtu -Minggu
Tanggal : 15-16 Mei 2010.
Waktu : Pukul 16.00

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu guru untuk menghadiri acara mabit dengan jadual terlampir.

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu guru kami ucapkan terima kasih.
Wasalamua’laikum warahmatulllahiwabarokatuh.

Bekasi, 8 Mei 2010
Panitia Pelaksana Mabit:

Bambang Sobari

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SILIWANGI- GANDUNG

Nomor :01/ STAI SILIWANGI/I/2010
Lampiran :
Hal : Undangan Menghadiri acara Mabit.

YTH,
Bapak. Drs. H. Slamet Ridho, M.Pd.
Di tempat

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Salam takzim kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Guru selalu dalam lingdungan Allah SWT. Amin.

Selanjutnya sehubungan kegiatan Mabit Sekolah SMK Mandiri Kota Bekasi yang akan dilaksanakan:

Hari : Sabtu pukul 16.00 WIB
Ttanggal : 15 Mei 2010.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu guru untuk menghadiri acara mabit dengan jadual terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Bekasi, 8 Mei 2010
Panitia Pelaksana Mabit:

Bambang Sobari

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: